نمونه کار طراحی سایت آژانس خلاقیت فردین

همه
فروشگاهی
شرکتی
خلاقانه
انگلیسی
شخصی
پزشکی
کارخانه
چند زبانه
خبری
آرایشی
فروش دوره
لندینگ اپلیکیشن
مشابه دیوار(آگهی)
demo-fardin-co-1400x1400desktop-b78601 (1)

وبسایت فروشگاهی تیکاکالا

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-1904ec (1)

وبسایت فروشگاهی بوتیک

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-fea3b7 (1)

وبسایت فروشگاهی لباس

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-965227 (1)

وبسایت فروشگاهی جواهرات

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-a6045e (1)

وبسایت فروشگاهی ساعت

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-73b0fb (1) (1)

وبسایت فروشگاهی دیجی کالا جدید

فروشگاهی
fardin-co-1920x1920desktop-ba12f5 (1)

وبسایت فروشگاهی مشابه دیجی کالا

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-fab5d1 (1)

وبسایت فروشگاهی مگامارکت

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-e3a7ec (1)

وبسایت فروشگاهی گیفت شاپ

فروشگاهی
kafsh

وبسایت فروشگاهی کفش

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-f91b48 (1)

وبسایت شرکتی وودمارت

فروشگاهی,شرکتی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-36a427 (1)

وبسایت آژانس مهاجرتی

فروشگاهی,شرکتی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-aca639 (1)

وبسایت فروشگاهی لوازم خودرو

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-926b99 (1)

وبسایت فروشگاه گل و گیاه

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-e10708 (1)

وبسایت فروشگاه اپل

فروشگاهی
demo-fardin-co-1400x1400desktop-5f70e5 (1)

وبسایت کوچ - کوچینگ

خلاقانه,انگلیسی,شخصی
raharahmani (1)

وبسایت رها رحمانی کوچ - کوچینگ

خلاقانه,شخصی
bimefardinco (1)

دمو سایت بیمه

شرکتی
fardin-co-1920x1920desktop-c89be4 (1)

دمو سایت دندان پزشکی

پزشکی
fardin-co-1400x1400desktop-d900a4 (1)

دمو سایت دندان پزشکی

پزشکی
fardin-co-1920x1920desktop-a642b6 (1)

دمو سایت کارخانه

کارخانه,شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-a5ded3 (1) (1)

دمو سایت ساخت و ساز

کارخانه,شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-6e0ac4 (1)

دمو سایت ساخت و ساز 2

کارخانه,شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-f3a28f (1)

دمو سایت کارخانه

کارخانه,شرکتی
khobanco-com-1400x1400desktop-7e3d2a (1)

سایت حرفه ای کارخانه خوبان

کارخانه,شرکتی,خلاقانه,چند زبانه
malifardinco

دمو سایت مشاور مالی

شرکتی
fardin-co-1920x1920desktop-fa41ec (1)

دمو سایت طراحی داخلی

شرکتی,خلاقانه
javaheri

دمو سایت جواهری

فروشگاهی,خلاقانه
kids (1)

دمو سایت مهدکودک

شرکتی,خلاقانه
logestic

دمو سایت حمل و نقل و صادرات

شرکتی
https-::fardin.co:demo:mahak:

دمو سایت خیریه

شرکتی
fardin-co-1600x1600desktop-616fab (1)

دمو سایت پزشکی

پزشکی
fardin-co-1400x1400desktop-ab8b32 (1)

دمو سایت داروخانه

پزشکی,فروشگاهی
https-::fardin.co:demo:medicalen:

دمو سایت پزشکی انگلیسی

پزشکی,انگلیسی
fardin-co-1600x1600desktop-f5e4df (1)

دمو سایت شرکت اثاث کشی

شرکتی
fardin-co-1600x1600desktop-60b51a (1)

دمو سایت خبری

خبری
fardin-co-1600x1600desktop-811661 (1)

دمو سایت آرایشی ناخن کار

آرایشی
fardin-co-1400x1400desktop-7772a4 (1)

دمو سایت آرایش مردانه

آرایشی
fardin-co-1600x1600desktop-1f40e0 (1)

دمو سایت شخصی عکاسی

شخصی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-7ff115 (2) (1)

دمو سایت شخصی فریلنسر

شخصی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-b2a97b (1)

دمو سایت شخصی وکیل

شخصی,خلاقانه
fardin-co-1600x1600desktop-5acbf5 (1)

دمو سایت شرکتی

شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-531d6e (1)

دمو سایت شرکتی کسب و کار

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-bef9de (1)

دمو سایت شرکتی کسب و کار

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-b9cc2f (1)

دمو سایت شرکتی کسب و کار سبز

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-2f2290 (2)

دمو سایت شرکتی ساس

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-3c8a50 (1)

دمو سایت کسب و کار سبز

شرکتی,خلاقانه
shirini (1)

دمو سایت فروشگاه شیرینی

فروشگاهی,خلاقانه
demo-fardin-co-1400x1400desktop-f11e4b (1)

دمو سایت فروشگاهی

فروشگاهی,خلاقانه
rezaei

دمو سایت شخصی

شخصی
fardin-co-1600x1600desktop-fcc1a6 (1)

دمو سایت فروشگاه کتاب

فروشگاهی
fardin-co-1600x1600desktop-e2fea9 (1)

دمو سایت گردشگری

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-692e0c (1)

دمو سایت هتل

شرکتی,خلاقانه
serve (2) (1)

دمو سایت شرکت سرمایه گذاری

شرکتی,خلاقانه
fardin-co-1600x1600desktop-4958d8 (1)

دمو سایت وکیل

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1400x1400desktop-5b755a (1)

دمو سایت معمار

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1600x1600desktop-eea070 (1)

دمو سایت وکیل 2

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1400x1400desktop-711261 (1)

دمو سایت عکاسی

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1400x1400desktop-43a150 (1)

دمو سایت نمونه کار

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1600x1600desktop-cbc1bd (1)

دمو سایت وب مستر

شرکتی,خلاقانه,شخصی
fardin-co-1600x1600desktop-6968d9 (1)

دمو سایت فروشگاه بستنی و شیرینی

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-e48bca (1)

دمو سایت فروشگاه کیک

شرکتی,فروشگاهی,خلاقانه,انگلیسی
fardin-co-1024x1024desktop-e2bcad (1)

دمو سایت رستوران

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1500x1500desktop-6d9fe4 (1)

دمو سایت سالن زیبایی ۲

آرایشی,خلاقانه
fardin-co-1500x1500desktop-6ed81e (1)

دمو سایت سالن زیبایی

آرایشی,خلاقانه
fardin-co-1500x1500desktop-234504 (1)

دمو سایت شخصی مینیمال

شخصی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-6d51c7 (1)

دمو سایت فروشگاهی گاج

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-f7e3b0 (1)

دمو سایت فروشگاهی شرکتی آهن

شرکتی,فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-31febf (1)

دمو سایت فروشگاه بازی

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-5a2f8a (1)

دمو سایت فروشگاه فایل و دوره

فروشگاهی,خلاقانه,شخصی,فروش دوره
fardin-co-1400x1400desktop-0b92f7 (1)

دمو سایت فروشگاه سخت افزار

فروشگاهی,خلاقانه,فروش دوره
fardin-co-1400x1400desktop-3906d9 (1)

دمو سایت فروشگاه دیجیتال

فروشگاهی,خلاقانه,فروش دوره
fardin-co-1400x1400desktop-634a9c (1)

دمو سایت فروشگاه موتن رو

فروشگاهی,خلاقانه,فروش دوره
fardin-co-1400x1400desktop-ab91d2 (1)

دمو سایت فروشگاه تیمچه

فروشگاهی,خلاقانه
mahd

دمو سایت فروشگاه کودک

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-6a9cdd

دمو سایت شخصی

شخصی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-30aa09 (1)

دمو سایت فروشگاه دیجیتال

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-727598 (1) (1)

دمو سایت سوپر مارکت و میوه

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-e6f9d7 (1)

دمو سایت لوازم یدکی خودرو

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-4f06a2 (1)

دمو سایت فروشگاه مد و لباس

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-9f2b1b (1)

دمو سایت سیسمونی کودک

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-dee1c6 (1)

دمو سایت فروشگاه لباس

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-7b888b (1)

دمو سایت فروشگاه عطر و آرایشی

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-81654a (1)

دمو سایت فروشگاه لوازم آرایشی

فروشگاهی,خلاقانه
greenhearts-ir-1400x1400desktop-220d31 (1)

دمو سایت خیریه قلب های سبز

شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-4482c4 (1)

دمو سایت فروش دوره مشابه همیار

فروشگاهی,خلاقانه,فروش دوره
serve (1)

دمو سایت فروشگاهی گالری

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-02c268 (1)

دمو سایت فروشگاهی گل

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-eebbbd (1)

دمو سایت فروشگاهی کالای ورزشی

فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-dccfad (1)

دمو سایت فروشگاهی رینگ

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-18cd0d (1)

دمو سایت فروشگاهی عسل

فروشگاهی,خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-e0dd91 (1)

دمو سایت فروشگاه فایل و دوره

فروشگاهی,فروش دوره
fardin-co-1400x1400desktop-e9f9d9 (1)

دمو سایت لندینگ اپلیکیشن

لندینگ اپلیکیشن,انگلیسی
fardin-co-1400x1400desktop-1cbe0a (1)

دمو سایت لندینگ اپلیکیشن 2

لندینگ اپلیکیشن,انگلیسی
fardin-co-1400x1400desktop-6b8edb (1)

دمو سایت مشابه دیوار

مشابه دیوار(آگهی)
fardin-co-1400x1400desktop-c1550b (1)

دمو سایت مشابه دیوار مدرن

مشابه دیوار(آگهی)
fardin-co-1400x1400desktop-daa3ec (1)

دمو سایت املاک

مشابه دیوار(آگهی)
fardin-co-1400x1400desktop-527426 (1)

دمو سایت فروش خودرو

مشابه دیوار(آگهی)
fardin-co-1400x1400desktop-b7e86b (1)

دمو سایت کافه انگلیسی

خلاقانه,انگلیسی
fardin-co-1400x1400desktop-9f3095 (1)

دمو سایت کافه

خلاقانه
fardin-co-1400x1400desktop-74e6b6 (1)

دمو سایت آژانس خلاقیت هیولا

خلاقانه,شرکتی
fardin-co-1400x1400desktop-e087ed (1)

دمو سایت سوپرمارکت

خلاقانه,فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-bf8d9f (1)

دمو سایت تک محصول

خلاقانه,فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-7809cc (1)

دمو سایت خلاقانه نیروی ویژه

خلاقانه,انگلیسی
fardin-co-1400x1400desktop-d3ba4b (1)

دمو سایت خلاقانه بازی

خلاقانه,فروشگاهی
fardin-co-1400x1400desktop-16afc4 (1)

دمو سایت خلاقانه شخصی

خلاقانه,شخصی

فرم درخواست

ویژگی های برجسته سایت های طراحی شده توسط آژانس خلاقیت فردین

پشتیبانی کاملا vip و اختصاصی در تمام مدت قرارداد، ساده ترین تعریف ما از پشتیبانی vip آژانس خلاقیت فردین این است که یک شخص کاملا به صورت اختصاصی به عنوان پشتیبان اختصاصی شما مشتری گرامی در نظر گرفته میشود بدین صورت که حتی اگر شما تماس گرفتین و پشتیبان در حال مکالمه با شخص دیگری بود تلفن خود را با آن شخص قطع کرده و تماس شما را جواب دهد.

 

تجربۀ کاربری (User Experience) بسیار خوب،‌ اولین هدف وب سایت شما، ارائه تجربه کاربری خوب (به اصطلاح UX) است. این عبارت به حس و تجربه کاربر از سایت شما اشاره دارد به صورتی که دسترسی به بخش های مهم سایت به سادگی ممکن است، همه متن ها واضح و قابل فهم هستند، سایت شما از لحاظ بصری زیباست و …که باعث میشود مشتری جذب سایت شما شده و در سایت شما مدت زمان زیادی را سپری نموده و با شما ارتباط برقرار نماید یا خرید انجام دهد.

 

سئو (SEO) بسیار خوب، سئو یعنی سایت شما بتواند رتبه های بالایی را در گوگل (و سایر موتورهای جستجوگر) به دست آورد،‌ روزانه میلیون‌ها جستجو در اینترنت انجام می‌شود که بخش قابل توجهی آنها از طریق گوگل است. این جستجوها بسیار متفاوت هستند و قطعاً بخشی از آنها، در حیطه کاری شماست. برای مثال اگر شما یک فروشگاه اینترنتی موبایل داشته باشید، قطعاً کسی که عبارت “خرید موبایل” را جستجو می‌کند، برایتان یک کاربر ایده‌آل محسوب می‌شود. در واقع، حضور در گوگل می‌تواند یک راه عالی برای افزایش بازدید و فروش سایت شما باشد.

سرعت بالای وب‌سایت (Page Speedخودتان را جای کاربرانی که از سایت شما استفاده می‌کنند بگذارید. ایشان همان کلیک‌کننده‌هایی هستند که معنی صبر کردن را به خوبی نمی‌دانند و تنها یک چیز برایشان مهم است؛ رسیدن به مطلب دلخواه در کسری از ثانیه! پس طبیعتاً زمانی که کاربر مجبور باشد خیلی منتظر نمایش سایت شما بماند، هیچ بعید نیست که صفحه شما را ببندد و به سراغ یک سایت دیگر برود. این موضوع همچنین تاثیری مستقیم در رتبه سایت شما در گوگل خواهد داشت.

ریسپانسیو بودن (Responsive) یا واکنش گرایی سایت،‌ ریسپانسیو بودن بدین معنی است که سایت شما خودش را با تمام اندازه‌های صفحه (کامپیوتر، تبلت و گوشی همراه) تطبیق دهد. این ویژگی کمک می‌کند که هر کسی با هر دستگاهی به راحتی بتواند از سایت شما استفاده کند. در سال 2015 بود که گوگل اعلام کرد جستجوهای انجام شده با موبایل بیش از 50% کل جستجوهای گوگل را شامل می‌شوند که این آمار در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.

طراحی ظاهری خیلی خوب سایت (User Interface)، ظاهر سایت شما اهمیت بسیاری دارد. ظاهر اولین چیزی است که توجه کاربران را به خود جلب می‌کند و می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی آنها داشته باشد. پس باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشید، فرض کنید وقتی وارد یک خانه می‌شوید، نحوه‌ی تزئین و دکور داخلی خانه مجذوبتان می‌کند و دیگر دلتان نمی‌آید از خانه بیرون بیاید. یک وب‌سایت هم به همین شکل است. اگر ظاهر وب‌سایت مجذوبتان کند و طراحی گرافیکی آن را دوست داشته باشید، به این معنی است که وقت بیشتری را در آن صرف خواهید کرد. ظاهر سایت با کلمه User Interface (یا به اصطلاح UI) هم شناخته می‌شود.

5/5 - (5 امتیاز)